Danas je pokrenuta velika regionalna društvena kampanja #ShareLove čiji nosioci dola