PREVOZ IZ SARAJEVA I PALA: U saradnji sa Centrotransom, oficijalnim prevoznikom Festivala 84 organizovani su prevozi koji posjetioce voze iz Sarajeva i sa Pala do Festivala 84.

– Festivalski prevozi iz Sarajeva/sa Pala do Festivala 84 biće organizovani 16. i 17. marta u kontinuitetu od 19:30 do 23:30h.

Polasci iz Sarajeva – Zemaljski muzej, adresa: Zmaja od Bosne 3, Sarajevo.
Trajanje putovanja: oko 45 min

Polasci sa Pala – autobus će putnike kupiti na nekoliko lokacija: parking kod FAMOS-a, saobraćajnica kod autobuske stanice, VBC kafić i stara željeznička stanica
Trajanje putovanja: oko 25 min

– Festivalski prevozi sa Jahorine do Sarajeva i Pala biće organizovani 17. i 18. marta u kontinuitetu od 02:00 do 06:00h. Prevoz će putnike kupiti na Raskrsnici ispod hotela Košuta.