Preko sajta Exitove zvanične turističke agencije na ExitTrip, puštena je veoma